• SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO: www.szkolari.com
  • RHODE ISLAND POLONIA SCHOLARSHIP FOUNDATION: www.ripsf.org